[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Otwarcie świetlicy w Bodzewie.


Dodano dnia 2023-11-20 06:59:52

Inwestycja „Przygotowanie dokumentacji i modernizacja budynków świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym i przystosowanie aktywnej animacji i rehabilitacji seniorów” to od lat wyczekiwane przez mieszkańców działanie, które zostało zrealizowane dzięki środkom zewnętrznym z Programu Polski Ład i pieniądzom pochodzącym z budżetu Gminy Piaski. W realizację przedsięwzięcia zaangażowało się wielu pracowników. Ich zaangażowanie, praca i czas spędzony na przygotowywanie, realizację i podsumowanie przyniosło dobry efekt.
Inwestycja, którą realizowała firma Zakład Budowlany "JAN-BUD" Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego obejmowała modernizację budynku Domu Strażaka w Bodzewie 280m2 i budynku dawnej sali gimnastycznej w Szelejewie na świetlicę wiejską w Szelejewie 312m2
Prace polegały na: przebudowie systemu ogrzewania, budowie instalacji OZE, ocieplaniu budynku, wymianie okien, dachu i podłogi. Nastąpiła modernizacja i wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz węzła sanitarnego. Zostały zmodernizowane: duża sala, szatnia, kuchnia, toalety pomieszczenia techniczne i magazynowe. Budynek został dostosowany do potrzeb seniorów.
Wartość umowna inwestycji wynosi 7 316 409,66 zł brutto
Gmina Piaski na modernizację świetlic w Bodzewie i Szelejewie Pierwszym Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę
4 925 000,00 zł. Wkład własny Gminy Piaski to 2 391 409 złotych
Przy okazji modernizacji świetlicy wygospodarowaliśmy środki w budżecie Gminy Piaski na „Wymianę pokrycia dachowego i docieplenie ścian remizy OSP w Bodzewie oraz wymiana okładziny sufitów w części budynku Domu Strażaka” Adres inwestycji: Bodzewo 65 – remiza OSP i Dom Strażaka w Bodzewie. Wykonano roboty budowlane: - wymiana pokrycia dachów - przemurowanie komina - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - odświeżono elewację - wykonano roboty malarskie oraz instalacją odgromową – wymieniono okładziny sufitów. Koszt: to prawie 225 tys. złotych. Inwestycja została realizowała firma Zakład Budowlany "JAN-BUD" Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego
W roku 2023 realizowano na terenie Gminy Piaski modernizację lub budowę czterech świetlic. Drzęczewie Drugim, Bodzewku Pierwszym, Szelejewie i Bodzewie.