[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Jak segregować


Dodano dnia 2015-04-20 11:42:35

W związku z nadejściem wiosny i rozpoczęciem prac w ogrodach, zachęcamy mieszkańców gminy Piaski do kompostowania odpadów biodegradowalnych.
Przypomina się, że odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwie domowym z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwie domowym. Segregując odpady ponosimy niższe koszty, ale przede wszystkim chronimy środowisko naturalne.

Należy pamiętać, aby:
- wyrzucać odpady do odpowiedniego pojemnika/worka,
- zgniatać puszki, butelki, kartony przed wrzuceniem do pojemnika/worka,
- butelki i słoiki wyrzucać bez nakrętek, kapsli, korków itp.,
- nie tłuc szkła opakowaniowego przed wrzuceniem do pojemnika/worka,
- przed wyrzuceniem papieru usunąć z niego elementy metalowe.

W przypadku potrzeby oddania większej ilości odpadów segregowanych, dodatkowe worki można pobrać w Urzędzie Gminy Piaski, pok. nr 5.

Odpady segregowane, tj. tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne, jak również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane i zbędne leki (również zbierane w punktach aptecznych), odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczony gruz betonowy, gruz ceglany, ceramika), zużyte opony do średnicy 1 m, świetlówki, żarówki, styropian opakowaniowy (niezanieczyszczony), pojemniki po farbach i lakierach (puste), inne opakowania po substancjach niebezpiecznych (puste) można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Smogorzewie.

Co należy wrzucać do poszczególnych worków można przeczytać w załączniku.