[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Staw w Strzelcach Wielkich będzie jak nowy


Dodano dnia 2021-09-16 06:03:23

Rozpoczęto prace związane z odnową i zagospodarowaniem rekreacyjnym stawu w Strzelcach Wielkich.
Inwestycja obejmuje odmulenie stawu, renowację skarp stawu, renowację zastawki i pomostu oraz montaż elementów małej architektury - zestawu: stół z ławkami, stojaka na rowery, kosza na śmieci, tablicy edukacyjnej, tablicy z regulaminem. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Maria Gawrońska z Jaraczewa. Wartość umowna zadania to 134 987,37 zł brutto. Na operację pn: "Odnowa i zagospodarowanie rekreacyjne stawu w Strzelcach Wielkich" Gmina Piaski uzyskała pomoc w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 64 226,00 zł. Operacja jest zgodna ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska i PROW na lata 2014-2020.