[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Prognoza oddziaływania na środowisko


Dodano dnia 2009-09-30 10:04:57

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego