Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Piaski za 2020 r.

Dodano 2021-06-04 14:18:59

Czytaj dalej


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Piaski za 2019 r.

Dodano 2020-11-27 13:22:51

Czytaj dalej


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie komunalnymi na terenie gminy Piaski za 2018 rok

Dodano 2019-04-24 14:59:15

Czytaj dalej


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Piaski za 2017 rok

Dodano 2018-04-19 13:16:49

Czytaj dalej


Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Dodano 2018-03-13 11:56:23

2017 rok

Czytaj dalej


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Piaski za 2016 rok

Dodano 2017-04-24 11:23:30

Czytaj dalej


Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych uzyskane w 2016 roku na terenie gminy Piaski

Dodano 2017-03-29 08:44:05

Czytaj dalej


Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytów!!!

Dodano 2016-04-22 13:54:02

Czytaj dalej


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Piaski za 2015 rok

Dodano 2016-04-22 13:45:08

Czytaj dalej


Poziomy recyklingu 2015 rok

Dodano 2016-04-13 13:10:05

Poziomy odzysku i recyklingu osiągnięte przez Gminę Piaski w 2015 roku.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>