Zarządzenie

Dodano 2023-03-15 05:29:00

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Piaski w 2023 roku

Czytaj dalej


Informacja

Dodano 2023-03-07 06:24:33

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2023 roku zadań publicznych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 13 lutego 2023 roku.

Czytaj dalej


Informacja

Dodano 2023-02-14 09:55:37

Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Piaski z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 8/2023 Wójta Gminy Piaski z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Piaski w 2023 roku

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2023-02-10 08:21:10

Otwarty konkurs ofert.

Czytaj dalej


Informacja

Dodano 2022-09-27 05:34:14

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2022-09-27 05:33:18

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj dalej


Informacja o udzieleniu dotacji

Dodano 2021-02-08 10:23:12

Informacja o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Piaski w 2020 roku

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2021-01-05 05:30:59

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Piaski w 2021 roku

Czytaj dalej


Nabór

Dodano 2020-09-16 12:35:53

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj dalej


Udzielono dotacji

Dodano 2020-02-24 13:21:44

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2020 w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Piaski w 2020 roku

Czytaj dalej


 Poprzednie >>