Informacja

Dodano 2022-09-27 05:34:14

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2022-09-27 05:33:18

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj dalej


Informacja o udzieleniu dotacji

Dodano 2021-02-08 10:23:12

Informacja o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Piaski w 2020 roku

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2021-01-05 05:30:59

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Piaski w 2021 roku

Czytaj dalej


Nabór

Dodano 2020-09-16 12:35:53

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj dalej


Udzielono dotacji

Dodano 2020-02-24 13:21:44

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2020 w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Piaski w 2020 roku

Czytaj dalej


Lista podmiotów

Dodano 2020-02-18 08:21:18

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 20 stycznia 2020 roku.

Czytaj dalej


Otwarty konkurs ofert

Dodano 2020-01-20 14:12:53

Gmina Piaski zaprasza organizacje poząrządowe do udziału w konkursie.

Czytaj dalej


Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty na projekty edukacji matematycznej

Dodano 2019-04-24 07:57:15

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz szósty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł.

Czytaj dalej


Przyznano środki

Dodano 2019-02-21 12:58:46

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.).

Czytaj dalej


 Poprzednie >>