ABSOLWENT 2018

Dodano 2018-02-19 09:45:51

Zapraszamy do odwiedzania XVI edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2018, imprezy z roku na rok zyskującej coraz większą renomę, na stałe wpisanej w kalendarz targowy branży edukacyjnej.

Czytaj dalej


Lista podmiotów

Dodano 2018-02-12 10:09:42

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2018 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 9 stycznia 2018 roku.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o naborze kandydatów

Dodano 2017-09-08 13:42:08

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj dalej


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Dodano 2017-09-08 13:39:28

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o konsultacjach

Dodano 2016-09-15 08:26:37

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Czytaj dalej


Protokół z konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski na lata 2016-2023

Dodano 2016-06-07 13:37:06

Czytaj dalej


Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

Dodano 2016-06-07 09:50:15

Sprawozdanie z realizacji w Gminie Piaski

Czytaj dalej


Informacja o wyborze partnera

Dodano 2016-05-16 12:26:30

Wyniki otwartego naboru partnerów

Czytaj dalej


Konsultacje społeczne

Dodano 2016-05-09 14:19:50

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie Konsultacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski na lata 2016 – 2023.

Czytaj dalej


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PIASKI

Dodano 2016-02-24 13:22:41

Przedstawiamy Państwu projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piaski.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>