Konkurs dla organizacji

Dodano 2020-09-08 07:58:32

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową, organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE

Dodano 2020-08-25 07:29:19

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Czytaj dalej


Sprawozdanie ze współpracy

Dodano 2020-05-26 12:18:15

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

Czytaj dalej


Apel do organizacji

Dodano 2020-03-13 08:05:36

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy z organizacji społecznych!

Czytaj dalej


Ogłoszenie o konsultacjach

Dodano 2019-12-04 15:00:38

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czytaj dalej


Roczny Program Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Dodano 2019-10-30 12:40:44

Współpraca samorządu z trzecim sektorem

Czytaj dalej


Informacja

Dodano 2019-09-18 12:43:08

Szanowni Państwo Realizatorzy projektów mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Czytaj dalej


Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

Dodano 2019-09-12 08:13:27

25.09.2019 r. w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A, odbędzie się Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizujemy wspólnie z Krajową Administracją Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej. Na spotkaniu nie zabraknie także fachowej wiedzy w zakresie podatku VAT, rozliczania darowizn, ulgach i pracy wolontariackiej.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o konsultacjach

Dodano 2019-09-11 07:08:12

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o naborze kandydatów

Dodano 2019-09-11 07:04:05

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj dalej


 Poprzednie >>