Informacja

Dodano 2019-09-18 12:43:08

Szanowni Państwo Realizatorzy projektów mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Czytaj dalej


Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

Dodano 2019-09-12 08:13:27

25.09.2019 r. w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A, odbędzie się Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizujemy wspólnie z Krajową Administracją Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej. Na spotkaniu nie zabraknie także fachowej wiedzy w zakresie podatku VAT, rozliczania darowizn, ulgach i pracy wolontariackiej.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o konsultacjach

Dodano 2019-09-11 07:08:12

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o naborze kandydatów

Dodano 2019-09-11 07:04:05

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj dalej


Przyznano środki

Dodano 2019-02-21 13:00:02

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.).

Czytaj dalej


Skorzystaj ze wsparcia w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych!

Dodano 2018-07-23 10:29:57

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne a także mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia specjalistów w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

Czytaj dalej


Ostatni dzwonek dla stowarzyszeń zwykłych

Dodano 2018-05-04 11:25:12

Do 20 maja czas na dostosowanie stowarzyszeń zwykłych do nowych przepisów

Czytaj dalej


Konkurs grantowy

Dodano 2018-02-19 10:07:15

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4897/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2018.

Czytaj dalej


Stowarzyszenie Centrum PISOP z wielką przyjemnością zaprasza Państwa do udziału w Forum Ekonomii Społecznej

Dodano 2018-02-19 09:38:56

pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się 1 marca w godz. 10.00 – 14.00 w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego Lesznie.

Czytaj dalej


Otwarty konkurs ofert

Dodano 2018-01-09 13:14:32

Zarządzeniem nr 2/2018 Wójt Gminy Piaski z dniem 9 stycznia 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>