Informacja

Dodano 2021-07-26 09:33:18

UWAGA! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w dniach od 28.07.2021 r. od godziny 14:00 do 29.07.2021 r. do godz. 16:00 przerwa konserwacyjna Portalu Beneficjenta.

Czytaj dalej


Czyste powietrze

Dodano 2021-07-23 13:15:25

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Czytaj dalej


Informacja

Dodano 2021-07-06 09:09:06

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Czytaj dalej


Punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”

Dodano 2021-07-06 09:07:35

W Urzędzie Gminy w Piaskach uruchomiony został punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze” we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Czytaj dalej


UWAGA MIESZKAŃCY

Dodano 2018-10-29 10:19:06

Urząd Gminy w Piaskach informuje o planowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naborze wniosków w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Czytaj dalej


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Dodano 2016-11-03 10:09:33

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Czytaj dalej