Pojemniki na popiół

Dodano 2021-12-02 09:28:55

Od 1 stycznia 2022 r. na terenie gminy Piaski obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołów i żużlu z palenisk domowych.

Czytaj dalej


Pojemniki na odpady komunalne

Dodano 2021-01-13 07:54:07

Czytaj dalej


Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Dodano 2020-12-11 14:40:19

Nowe zasady, dotyczące odpadów komunalnych:

Czytaj dalej


Oznaczenie pojemników na odpady

Dodano 2016-06-13 15:23:31

Właściciele nieruchomości mieszanych oraz właściciele nieruchomości wielolokalowych winni oznaczyć pojemniki na odpady.

Czytaj dalej


UWAGA!!! Zmiany w odbiorze odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Piaski

Dodano 2015-12-30 07:32:35

Od 01 stycznia 2016 r. wprowadzona zostaje zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski. Zmiana dotyczy odbioru odpadów biodegradowalnych.

Czytaj dalej