Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano 2019-03-27 07:37:40

Czytaj dalej


UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Dodano 2017-07-06 14:10:58

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW!!!

Czytaj dalej


Przypomina się o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Dodano 2016-08-19 13:20:51

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski, odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać w pojemnikach, których pojemność dostosowana jest do rodzaju zabudowy mieszkaniowej oraz do częstotliwości odbioru.

Czytaj dalej


Tworzywa sztuczne odbierane częściej

Dodano 2016-06-13 15:26:36

Czytaj dalej


Oznaczenie pojemników na odpady

Dodano 2016-06-13 15:23:31

Właściciele nieruchomości mieszanych oraz właściciele nieruchomości wielolokalowych winni oznaczyć pojemniki na odpady.

Czytaj dalej


Zbiórka odpadów

Dodano 2016-03-09 13:45:41

W dniach 14 - 15 marca 2016 r. na terenie gminy Piaski organizowana będzie BEZPŁATNA zbiórka poniższych odpadów.

Czytaj dalej


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytów!!!

Dodano 2016-02-24 13:58:38

W dniu 5 marca 2016 r. (sobota) firma TRANS-KOM odbierze odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytów.

Czytaj dalej


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2016-2017

Dodano 2015-12-30 07:33:45

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Czytaj dalej


UWAGA!!! Zmiany w odbiorze odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Piaski

Dodano 2015-12-30 07:32:35

Od 01 stycznia 2016 r. wprowadzona zostaje zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski. Zmiana dotyczy odbioru odpadów biodegradowalnych.

Czytaj dalej


Wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Dodano 2014-06-23 10:42:19

Uprzejmie informujemy, że Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski w postępowaniu przetargowym na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piaski” dokonała wyboru firmy, która w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piaski.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>