Pojemniki na popiół

Dodano 2021-12-02 09:28:55

Od 1 stycznia 2022 r. na terenie gminy Piaski obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołów i żużlu z palenisk domowych.

Czytaj dalej


Pojemniki na odpady komunalne

Dodano 2021-01-13 07:54:07

Czytaj dalej


Odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 roku.

Dodano 2021-01-04 11:47:16

Czytaj dalej


Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Dodano 2020-12-11 14:40:19

Nowe zasady, dotyczące odpadów komunalnych:

Czytaj dalej


Nowe stawki opłat od 1 stycznia 2020 r.

Dodano 2020-01-02 07:57:51

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Piaski obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W styczniu 2020 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty, jaką winien uiszczać w związku ze zmianą stawek opłat.

Czytaj dalej


Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano 2019-03-27 07:37:40

Czytaj dalej


UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Dodano 2017-07-06 14:10:58

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW!!!

Czytaj dalej


Przypomina się o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Dodano 2016-08-19 13:20:51

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski, odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać w pojemnikach, których pojemność dostosowana jest do rodzaju zabudowy mieszkaniowej oraz do częstotliwości odbioru.

Czytaj dalej


Tworzywa sztuczne odbierane częściej

Dodano 2016-06-13 15:26:36

Czytaj dalej


Oznaczenie pojemników na odpady

Dodano 2016-06-13 15:23:31

Właściciele nieruchomości mieszanych oraz właściciele nieruchomości wielolokalowych winni oznaczyć pojemniki na odpady.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>