Analiza i ocena oddziaływania

Dodano 2009-09-30 10:06:44

Analiza i ocena oddziaływania "Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego" na poszczególne elementy środowiska

Czytaj dalej


Prognoza oddziaływania na środowisko

Dodano 2009-09-30 10:04:57

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego

Czytaj dalej


Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami

Dodano 2009-09-30 09:37:36

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla 17 gmin - członków zawartego Porozumienia Międzygminnego

Czytaj dalej