Informacja - zamarzanie odpadów

Dodano 2016-12-19 08:16:24

W okresie zimowym

Czytaj dalej


Obowiązki właścicieli nieruchomości

Dodano 2013-05-23 10:50:30

Właściciele nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmianami) to właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Czytaj dalej