Nabór wniosków – przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dodano 2022-08-01 08:32:35

Wysokość udzielonej w danym roku budżetowym dotacji celowej może wynieść do 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł.

Czytaj dalej


Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dodano 2022-07-26 15:30:32

Nabór wniosków na 2023

Czytaj dalej