Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano 2019-06-19 10:50:15

Czytaj dalej


Dokonywania zmiany danych w deklaracji

Dodano 2014-06-24 11:43:06

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłaszać w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomość

Czytaj dalej


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano 2013-12-23 13:04:10

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Czytaj dalej


Informacje o sposobie dokonywania zmiany danych w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano 2013-07-05 12:15:38

Informacje o sposobie dokonywania zmiany danych w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj dalej