Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Dodano 2019-11-26 08:27:35

Czytaj dalej


Opłaty za zmiejszenie retencji terenowej

Dodano 2019-05-09 13:54:12

Czytaj dalej


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Dodano 2016-06-24 13:16:37

Czytaj dalej


Usuwanie drzew i krzewów – zmiany w przepisach prawa

Dodano 2015-11-06 14:14:09

Informujemy, że 28 sierpnia br. weszły w życie istotne zmiany prawne w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, z późn. zm.)

Czytaj dalej


UCHWAŁA NR XXXIX/251/2014 RADY GMINY PIASKI

Dodano 2015-07-29 08:23:03

UCHWAŁA NR XXXIX/251/2014 RADY GMINY PIASKI z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/184/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj dalej


UCHWAŁA NR XXX/184/2013 RADY GMINY PIASKI

Dodano 2015-07-29 08:20:59

UCHWAŁA NR XXX/184/2013 RADY GMINY PIASKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej


UCHWAŁA NR XXX/185/2013 RADY GMINY PIASKI

Dodano 2010-01-21 09:37:21

UCHWAŁA NR XXX/185/2013 RADY GMINY PIASKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski.

Czytaj dalej