Ogłoszenie

Dodano 2021-09-17 08:28:10

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Bodzewie

Czytaj dalej


Nieruchomość na sprzedaż

Dodano 2021-08-09 08:42:47

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj dalej


Nieruchomość na sprzedaż

Dodano 2021-08-09 08:41:40

Zabudowana nieruchomość w Strzelcach Wielkich

Czytaj dalej


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodano 2021-07-09 12:31:22

Działka na sprzedaż w Bodzewie

Czytaj dalej


Informacja

Dodano 2021-05-11 10:10:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2021-01-14 12:01:33

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej – rolnej położonej w Rębowie

Czytaj dalej


WÓJT GMINY PIASKI o g ł a s z a

Dodano 2020-10-19 05:53:33

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Strzelcach Wielkich

Czytaj dalej


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodano 2020-10-05 07:23:20

Nieruchomość gruntowa położona w m. Bodzewo

Czytaj dalej


OGŁOSZENIE

Dodano 2020-09-16 11:33:34

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2020-09-16 11:32:24

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Piaski obejmującego część obrębów: Grabonóg, Strzelce Wielkie, Lipie, Godurowo i Michałowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj dalej


 Poprzednie >>