Ogłoszenie

Dodano 2020-01-31 06:52:19

Wykaz nieruchomości położonych w Strzelcach Wielkich przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj dalej


Przetarg na dzierżawę gruntów w Piaskach

Dodano 2019-09-03 09:38:39

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkałych w Gminie Piaski na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej.

Czytaj dalej


Przetarg na dzierżawę gruntów w Michałowie

Dodano 2019-09-03 09:37:58

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkałych w Gminie Piaski na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej.

Czytaj dalej


Przetarg na dzierżawę gruntów w Lipiu

Dodano 2019-09-03 09:36:20

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkałych w Gminie Piaski na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej.

Czytaj dalej


Wykaz nieruchomości gruntowych -rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Dodano 2019-07-29 14:24:01

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski , przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2019-07-26 13:25:24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w Piaskach, Michalowie i Lipiu

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2019-07-26 13:16:53

WÓJT GMINY PIASKI o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Strzelcach Wielkich

Czytaj dalej


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Dodano 2019-07-08 08:49:18

Nieruchomość gruntowa położona w m. Bielawy Szelejewskie obręb geodezyjny Szelejewo Drugie wykorzystywanej jako teren rekreacyjny. Teren działki łagodny, dojazd drogą publiczną powiatową i w części gminną.

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2019-05-24 14:41:20

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Strzelcach Wielkich

Czytaj dalej


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Dodano 2019-05-17 09:12:57

Nieruchomość gruntowa położona w m. Grabonóg, obręb nr 0005 GRABONÓG, objęta Kw. Nr PO1Y/00041598/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gostyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Własność: Gmina Piaski.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>