Uchwała nr XXI/163/2020 Rady Gminy Piaski z dnia 26 listopada 2020 r.

Dodano 2021-01-05 08:46:07

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Czytaj dalej


UCHWAŁA NR XXI/162/2020 RADY GMINY PIASKI z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodano 2021-01-05 08:32:32

Czytaj dalej


UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY PIASKI z dnia 6 lutego 2019 r.

Dodano 2019-03-04 14:48:41

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomość, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Czytaj dalej


UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY PIASKI z dnia 6 lutego 2019 r.

Dodano 2019-03-04 14:38:46

w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Czytaj dalej


UCHWAŁA NR XXIX/198/2017 RADY GMINY PIASKI z dnia 26 października 2017 r.

Dodano 2016-08-10 12:07:31

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj dalej


UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dodano 2016-08-10 11:50:43

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski.

Czytaj dalej