Nowe stawki opłat od maja 2022 r.

Dodano 2022-05-05 13:29:19

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Piaski zawiadamia, że w dniu 10 marca 2022 r. Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę nr XXXI/262/2022 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Czytaj dalej


Uwaga Mieszkańcy!!!!

Dodano 2017-12-14 11:21:33

Zmiany terminów płatności za odpady komunalne!!!!

Czytaj dalej