[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Publiczny wykaz danych zawierających informacje o środowisku


Dodano dnia 2011-09-05 12:57:08

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczamy w Publicznie dostępnym wykazie pod adresem: wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam