[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego przeszedł do historii


Dodano dnia 2011-11-29 08:51:24

W niedzielę 27 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach odbył się XI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego przeszedł do historii
W niedzielę, 27 listopada, w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, w pomysłowo przygotowanej scenerii, odbył się finał XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński oraz Wójt Gminy Piaski Zenon Norman. Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych, której celem jest m.in. ożywianie poezji barokowego poety ze Smogorzewa. W tegorocznej edycji w finale znalazło się 28 najlepszych w powiecie recytatorów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach szkolnych, w których wystartowało ponad 350 recytatorów. Na widowni sali widowiskowej GOK-u zasiadło ponad 150 widzów, a wśród nich Irena Różalska – Przewodnicząca Rady Gminy Piaski, Wiesław Glapka – Zastępca Wójta Gminy Piaski, reprezentujący Starostę Gostyńskiego radny Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch oraz radni Gminy Piaski, dyrektorzy, nauczyciele, opiekunowie, recytatorzy i ich rodziny oraz znajomi. Konkurs otworzył i poprowadził Jan Nawrot, dyrektor GOK w Piaskach. Występujący następnie ks. Eugeniusz Hanas przypomniał sylwetkę patrona konkursu poety Kaspra Miaskowskiego w swoim okolicznościowym wystąpieniu zatytułowanym „Religijny charakter twórczości Kaspra Miaskowskiego”. Zwrócił też uwagę na widoczną obecność ziemi Smogorzewskiej w poezji poety. Przesłuchania konkursowe finalistów odbywały się w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i kategoria integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Jury w składzie: Barbara Głowinkowska, Jan Głowinkowski i Mirosław Sobkowiak oceniało poszczególnych recytatorów, przyznając punkty za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowo publiczność miała możliwość przyznania swojej nagrody. Po trwających ponad trzy godziny przesłuchaniach finałowych organizatorzy konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Urząd Gminy w Piaskach, Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprosili wszystkich uczestników oraz widzów na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, a następnie na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Oli Kiełb, której towarzyszył Wojciech Czemplik. Po wspaniałych muzycznych doznaniach nadszedł czas na ogłoszenie wyników XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Przed ogłoszeniem wyników przedstawicielka jury B. Głowinkowska, podsumowując zmagania finałowe, wysoko oceniła przedstawione prezentacje, podziękowała wszystkim finalistom za zainteresowanie sztuką „żywego słowa”, które zaowocowało udanymi wystąpieniami recytatorskimi, dostarczającymi widzom wielu wzruszeń i prowokującymi do refleksji nad różnymi aspektami naszego życia. Wyrazy uznania skierował też do nauczycieli i opiekunów za poświęcenie się i trud pracy z młodymi ludźmi w tak trudnym tworzywie, jakim jest żywe słowo mówione. Podziękowała też władzom gminy oraz organizatorom za wytrwałość i coraz wyższy poziom organizacji kolejnych edycji konkursu. Podkreśliła też, że o przyznaniu pierwszych miejsc i głównych nagród zadecydowały niuanse w warsztacie recytatorów, gdyż poziom najlepszych był bardzo wyrównany. W kategorii szkół podstawowych jury przyznało 1 miejsce Julii Kordus (SP w Krobi, 2 miejsce Jakubowi Andrzejewskiemu (SP w Piaskach), 3 miejsce Markowi Konury (SP nr 2 w Gostyniu), a wyróżnienia: Dagmarze Ptaszyńskiej (SP w Pudliszkach) i Izabeli Kaczmarek (SP w Bodzewie). W kategorii gimnazjów jury przyznało 1 miejsce Kalinie Szczepaniak (Gm nr 1 w Gostyniu), 2 miejsce Wojciechowi Dolatowskiemu (Gm w Piaskach), 3 miejsce Natalii Szczepaniak (Gm nr 2 w Szelejewie) oraz wyróżnienie Karolinie Nowak (Gm w Krobi). W kategorii szkół średnich jury przyznało 1 miejsce Adrianna Smektała (ZSZ w Gostyniu), 2 miejsce Marii Dolatowskiej (ZSO w Gostyniu). 3 miejsca nie przyznano, a wyróżnienia otrzymały Magdalena Głoskiewicz (ZSOiZ w Krobi) i Kinga Szymańska (ZSR w Grabonogu). W kategorii osób niepełnosprawnych 1 miejsce otrzymał Robert Mendel (Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu), 2 miejsce Halina Skwarczyńska (DPS w Chumiętkach), 3 miejsce Małgorzata Kaczmarek (WTZ w Piaskach). Równorzędne wyróżnienia otrzymali Ewa Baćmaga (DPS w Chwałkowie), Radosław Więckowski (ŚDS w Gostyniu) Nina Olejniczak (Stowarzyszenie „Nie Sami”), Paulina Zygmunt (ZS w Brzeziu) i Patryk Walkowiak (ŚDS w Chwalkowie). Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów. Jury przyznało też nagrodę Grand Prix. Otrzymała je Adrianna Smektała. Specjalną nagrodę za najlepszą recytację Miaskowskiego otrzymała Maria Dolatowska. Swoją nagrodę przyznała też publiczność. Puchar i nagrodę publiczności otrzymała Julia Kordus. Wszyscy uczestnicy powiatowego finału i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz konkursowe upominki, które również rozlosowano wśród widzów biorących udział w plebiscycie publiczności. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują radnemu Konradowi Szafrankowi i wójtowi Zenonowi Normanowi za ufundowanie nagrody Grand Prix, Krzysztofowi Deutschowi za ufundowanie nagrody publiczności, a radnemu Grzegorzowi Naskrętowi za ufundowanie nagrody specjalnej za najlepszą recytację Miaskowskiego. Osobne podziękowania kierują dla szkół i placówek za przeprowadzenie eliminacji gminnych do konkursu.