[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

UWAGA!!! Zmiany w odbiorze odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Piaski


Dodano dnia 2015-12-30 07:32:35

Od 01 stycznia 2016 r. wprowadzona zostaje zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piaski. Zmiana dotyczy odbioru odpadów biodegradowalnych.
Odstępuje się od zbiórki tych odpadów w systemie workowym i pozostawia się możliwość dostarczania odpadów biodegradowalnych do PSZOK w Smogorzewie, a także zaleca się ich zagospodarowanie na kompostowniku, z wykorzystaniem na cele własne (segregacja odpadów biodegradowalnych systemem workowym była rozwiązaniem tymczasowym, do czasu pobudowania PSZOK w Smogorzewie).Zmiana wprowadzona zostaje w związku ze wzrostem ceny za odbiór i transport odpadów, oraz za zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Witaszyczkach.

Przedsiębiorca odbierający odpady zwracał uwagę, że odbiór odpadów w workach jest niemożliwy ze względu na ich fermentację, przeciekanie, a w konsekwencji rozdzieranie się worków, co utrudniało załadunek na samochód (mieszkańcy nie dostosowywali się do zasad segregacji, w workach znajdowały się również odpady inne, niż pochodzenia roślinnego).

Samochód transportujący odpady biodegradowalne wymagał za każdym razem mycia i dezynfekcji, co z kolei wiązało się z ceną usługi odbioru.Również cena zagospodarowania odpadów biodegradowalnych znacznie przewyższała cenę zagospodarowania innych odpadów.

Większość mieszkańców gminy Piaski posiada przydomowe ogródki i ma możliwość zagospodarowania ww. odpadów na własnym kompostowniku. W przypadku, gdy ktoś nie ma możliwości założenia kompostownika, bądź zakupu kompostownika, powyższe odpady może dostarczyć do PSZOK w Smogorzewie.