[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2020


Dodano dnia 2016-07-11 11:48:01

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 -2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego, za pośrednictwem Urzędu Gminy Piaski informuje, że przystąpił do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 -2020.
wobec powyższego do dnia 22 lipca 2016 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.
   Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce "Ogłoszenia".
   Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1057, w godzinach pracy Departamentu.
     Uwagi w wnioski można składać w następującej formie:
  • pisemnej poprzez przeslanie na adres:
            Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
            al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez przeslanie na adres e-mail: dsr.sekretariat@|umww.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.