[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie o konsultacjach


Dodano dnia 2016-09-15 08:25:46

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 15 września 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji ustala się na 5 października 2016 r.

Treść ogłoszenia, projekt programu oraz formularz konsultacji w załączniku.

Plik do pobrania: formularz_konsultacji.doc
Plik do pobrania: ogloszenie_o_konsultacjach.doc
Plik do pobrania: projekt_programu_wsppracy.doc