[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Lista podmiotów ubiegających się o dotację


Dodano dnia 2017-04-25 08:56:48

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 23 marca 2017 roku.
Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z Budżetu Gminy Piaski zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Piaski w 2017 roku z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego”.Rodzaj zadania:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki.Tytuł projektu:

34 Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda BojanowskiegoWysokość środków: 15 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRABONÓG” przy Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, Grabonóg 63, 63-820 PiaskiRodzaj zadania:

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Organizacja festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera.Tytuł projektu:Organizacja XII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Świeta Góra 2017.Wysokość środków: 14 000 złPodmiot ubiegający się o dotację:

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, 63-800 Gostyń, Święta Góra Głogówko 1Rodzaj zadania:

3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Tytuł projektu:Organizacja półkolonii letnich dla dzieci z Gminy Piaski.Wysokość środków: 20 000 złPodmiot ubiegający się o dotację:

Stowarzyszenie DZIECKO ul. Bojanowskiego 14 a, 63-800 Gostyń