[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Piaski


Dodano dnia 2017-04-26 08:46:22


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny) na terenie gminy Piaski zbierany jest podczas zbiórek objazdowych dwa razy do roku (wiosną i jesienią). Ponadto ww. sprzęt można również dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Smogorzewie.
Dodatkowo odpady te są również odbierane w następujących punktach:

1. P.P.H. Łukasz Przybył ul. Główna 13, 63-020 Zwola ul. Gostyńska 11, 63-820 Piaski (punkt skupu złomu)