[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Dodano dnia 2021-01-04 08:21:50


Zgodnie z Uchwałą nr XXI/162/2020 Rady Gminy Piaski z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację. Zmianę nalezy skłądać w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto przypomina się, że od maja 2022 r. stawka opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  wynosi 28,00 zł od osoby na miesiąc.
W przypadku posiadania przez właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, przydomowego kompostownika  i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, przysługuje zwolnienie z części opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby na miesiąc.

Plik do pobrania: uzasadnienie_zmiany_deklaracji.pdf
Plik do pobrania: nowa_deklaracja.pdf