[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie o konsultacjach


Dodano dnia 2019-09-11 07:08:12

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Treść ogłoszenia, formularz konsultacji oraz projekt uchwały w załączniku.