[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Informacja


Dodano dnia 2019-09-18 12:43:08

Szanowni Państwo Realizatorzy projektów mikrodotacji Wielkopolska Wiara
Biorąc pod uwagę realizowane przez Państwa organizacje/grupy inicjatywy w obszarze rozwoju lokalnego, ekonomii społeczne w konkursie Wielkopolska Wiara.
Kierujemy do Państwa ofertę wsparcia w ramach projektu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie przyznajemy dotacje na tworzenie przedsiębiorstw społecznych np. spółdzielni socjalnych czy prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Stowarzyszenia/Fundacji. Z naszego wsparcia skorzystało już wiele instytucji, w tym stowarzyszenia, fundacje, które poszerzyły swoją działalność i dzięki dotacji OWES otrzymały wsparcie finansowe na zatrudnienie pracownika, inwestycję np. remont, zakup sprzętu. Przykładami mogą być:
• Stowarzyszenie Łaciata Wieś z Pogorzeli, które prowadzi zajęcia dla dzieci, półkolonie,
organizuje spotkania integracyjne dla firm w otoczeniu gospodarstwa rolnego, więcej na
https://www.facebook.com/laciata.wiesgluchow/.
• Fundacja Pomóc Inaczej ze Starego Bojanowa, która organizuje zajęcia z hipoterapii dla dzieci,
ale też zakupiła foodtracka do sprzedaży naleśników podczas letnich festynów, więcej na
https://www.facebook.com/PomocInaczej2016/
• Stowarzyszenie Sporty Walki z Gostynia, które prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych z zakresu
sztuk walki, więcej na https://www.facebook.com/swgostyn/.
Ogólnopolska lista przedsiębiorstw społecznych i branż, w których działają znajduje się na
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html.
W ramach OWES Leszno każde Stowarzyszenie, Fundacja czy też nowopowstała spółdzielnia socjalna może otrzymać do 22 tysięcy złotych netto dotacji inwestycyjnej na każde tworzone miejsce pracy (maksymalnie 10). Warunkiem jest prowadzenie w organizacji działalności gospodarczej i zatrudnienie osób z obszaru wykluczenia społecznego np. osób niepełnosprawnych, długofalowo bezrobotnych. Dodatkowo przez pół roku oferujemy comiesięczne dofinansowanie w kwocie 1500 zł na każdego pracownika.
Obecnie organizujemy cykl szkoleniowy dotyczący tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi. Do udziału w szkoleniu zapraszamy szczególnie osoby/organizacje potencjalnie zainteresowanie dotacją OWES. Cykl szkoleniowy jest bezpłatny i odbędzie się w dniach 1-3 października br., w ośrodku szkoleniowym w Dymaczewie. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt. Zainteresowane osoby/organizacje proszę o kontakt z Magdaleną Wróblewską, tel. 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.