[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Integracyjny XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego


Dodano dnia 2019-11-26 08:04:29

Grand Prix w konkursie zdobył Michalina Kordus, Julia Ciesielska interpretowała najlepiej Miaskowskiego, a Robert Czub wprowadził słuchaczy w czasy wczesnego baroku na Ziemi Gostyńskiej.
Finał XVIII integracyjnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego odbył się w niedzielne popołudnie (24.11.2019 r.), w pełnej widzów sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, tuż obok Smogorzewa - rodzinnej miejscowości Kaspra Miaskowskiego.Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza

w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych, której celem jest m.in. ożywianie poezji barokowego poety ze Smogorzewa i propagowanie kultury żywego słowa. Konkurs ma też charakter integracyjny, gdyż startują w nim osoby niepełnosprawne.W tegorocznej edycji w finale znalazło się 19 najlepszych w powiecie recytatorów, wyłonionych spośród kilkuset startujących we wcześniejszych eliminacjach w szkołach i placówkach. Na widowni zasiadło ponad stu widzów, a wśród nich goście honorowi: Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, Przewodniczący Rady Gminy Piaski Bernard Dorsz, Członek Zarządu Krzysztof Deutsch, Sekretarz Gminy Piaski Andrzej Konieczny oraz radni gminy Piaski, sołtysi, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, opiekunowie, recytatorzy i ich rodziny, znajomi oraz przedstawiciele mediów.Konkurs otworzył i prowadził Sebastian Nowak, podkreślając, że konkurs osiągnął pełnoletność. Następnie zaprosił do wysłuchania prelekcji przygotowanej przez kierownika Muzeum w Gostyniu Roberta Czuba, który w swoim wykładzie „Sylwetka i czasy Kaspra Miaskowskiego” opowiedział o czasach przełomu renesansu i baroku. Były to m.in. czasy reformacji i kontrreformacji, czasy osiedlania się w Gostyniu uchodźców protestanckich ze Szkocji, czasy synodu innowierczego w Gostyniu, początki sprowadzania niewolników z Afryki, czasy świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, początki wolnej elekcji, czasy wojen z Rosją o Inflanty. A u samego Kaspra Miaskowskiego (1550 – 1622) czasy kłopotów finansowych, procesów sądowych o długi, potyczek sąsiedzkich o granice ziemi. Miaskowski poparł kontrreformację, jego pierwszy utwór „Łódź opaleńska” drukiem ukazał się w 1608 r., a pierwszy tomik wierszy „Zbiór rytmów” wydano w 1612 r. Kasper Miaskowski nawoływał do zgody i jedności, pisał wiersze patriotyczne i religijne, najczęściej odwołując się do stylu wizyjno-proroczego.Dziś Gmina Piaski kultywuje pamięć o swoim poecie, organizuje konkursy jego imienia, postawiła obelisk w Smogorzewie, nadała też jego imię jednej z ulic.Przesłuchania konkursowe finalistów odbywały się w nastrojowo przygotowanej scenerii GOK w Piaskach. Recytatorzy wystąpili w czterech kategoriach: kategoria integracyjna dla osób z niepełnosprawnością, szkoły podstawowe – kl. IV – VI, szkoły podstawowe - VII - VIII, szkoły ponadpodstawowe. Jury w składzie: Barbara Głowinkowska, Jan Głowinkowski i Mirosław Sobkowiak oceniało poszczególnych recytatorów, przyznając punkty za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowo publiczność przyznawała swojej nagrody.

Po trwających blisko trzy godziny przesłuchaniach finałowych organizatorzy konkursu: Urząd Gminny w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w Gostyniu zaprosili wszystkich uczestników oraz widzów na kawę, herbatę i słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów, a następnie na koncert gitarowy Andrzeja Hodowanego i Jana Zimowskiego, umilający uczestnikom finału oczekiwanie na rozstrzygnięcie naboru.

Przed ogłoszeniem wyników przedstawiciel jury Barbara Głowinkowska, podsumowując zmagania finałowe, wysoko oceniła przedstawione prezentacje, podziękowała wszystkim finalistom za zainteresowanie sztuką „żywego słowa”, które zaowocowało udanymi wystąpieniami recytatorskimi, dostarczającymi widzom wielu wzruszeń i prowokującymi do refleksji nad różnymi aspektami naszego życia. Podkreśliła, że już samo zakwalifikowanie się do finału powiatowego i start w nim już. Podziękowała też władzom gminy oraz organizatorom za wytrwałość i wysoki poziom organizacji kolejnych edycji konkursu. Skierowała wyrazy uznania do nauczycieli i opiekunów za poświęcenie i trud pracy z młodymi ludźmi i z osobami z niepełnosprawnością w tak trudnym tworzywie, jakim jest żywe słowo mówione. Jej wypowiedź uzupełnił Mirosław Sobkowiak, podkreślając, że o przyznaniu pierwszych miejsc i głównych nagród zadecydowały niuanse w warsztacie recytatorów, gdyż poziom najlepszych był bardzo wyrównany i bardzo wysoki. Z kolei Sebastian Nowak podziękował sponsorom fundującym nagrody specjalne.

W kategorii szkół podstawowych - klasy IV – VI jury przyznało: 1 miejsce Anieli Gorwie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie, 2 miejsce Mikołajowi Skrzypczakowi (Szkoła Podstawowa w Krobi), 3 miejsce Wiktorowi Wochowi (Szkoła Podstawowa w Piaskach). Wyróżnienie otrzymała Marcjanna Murawka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu).

W kategorii szkół podstawowych - klasy VII – VIII jury przyznało: 1 miejsce Michalinie Kordus (Szkoła Podstawowa w Starej Krobi), 2 miejsce: Krzysztofowi Nowakowi (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu), 3 miejsce Julii Ciesielskiej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu). Wyróżnienia otrzymały: Hanna Komorniczak (Szkoła Podstawowa w Piaskach) i Wiktoria Olejniczak (Szkoła Podstawowa w Pępowie).

W kategorii szkół ponadpodstawowych jury postanowiło przyznać: 1 miejsce Weronice Kep (Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu), 2 miejsce Kacprowi Binkowi (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu), 3 miejsce Wiktorii Nawrockiej (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi).

W kategorii integracyjnej przyznano 1 miejsce Cecylii Błaszczak (Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie), 2 miejsce Natalii Maćkowiak (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”), 3 miejsce Małgorzacie Golinie (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu). Wyróżnienie otrzymała: Halina Skwarczyńska (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach)

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów.

Jury przyznało też nagrodę Grand Prix. Zdobyła ją Michalina Kordus, która z rąk Wójta Gminy Piaski Wiesława Glapki otrzymała puchar. Specjalną nagrodę za najlepszą interpretację poezji Kaspra Miaskowskiego otrzymała Julia Ciesielska, nagrodzona przez fundatorkę Hannę Powidzką. Swoją nagrodę publiczność przyznała Michalinie Kordus. Wręczył ją jej fundator radny powiatu gostyńskiego Krzysztof Deutsch. Nagrody dla finalistów ufundowali: Urząd Gminy w Piaskach, Gminne Centrum Kultury w Piaskach, a dla uczestników kategorii integracyjnej Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Rozlosowano też upominki wśród widzów biorących udział w plebiscycie publiczności.

Przesłuchaniom konkursowym towarzyszyła wystawa fotografii „Moja mała ojczyzna" autorstwa Tomka Piecucha.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, jurorom, szkołom i placówkom za pomoc w zorganizowaniu i udział w finale konkursu.

A samym organizatorom należą się słowa wyjątkowego uznania za wytrwałość w promowaniu poezji barokowego poety ze Smogorzewa i propagowanie kultury żywego słowa.