[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Sprawozdanie ze współpracy


Dodano dnia 2020-05-26 12:18:15

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
Szczegóły w załączniku