[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

OGŁOSZENIE


Dodano dnia 2020-08-25 07:29:19

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Wójt Gminy Piaski ogłasza konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.

Szczegóły w załączniku.