[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Uchwała nr XXI/163/2020 Rady Gminy Piaski z dnia 26 listopada 2020 r.


Dodano dnia 2021-01-05 08:46:07

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Treść uchwały: www.bip.piaski-wlkp.pl/dokument/6540