[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie


Dodano dnia 2021-07-06 09:13:04

o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Piaski i sołectwa Strzelce Wielkie
Wójt Gminy Piaski informuje o wynikach przeprowadzonych w dniach 1 czerwca 2021 r. – 30 czerwca 2021 r. konsultacjach z mieszkańcami sołectwa Piaski i mieszkańcami sołectwa Strzelce Wielkie w sprawie zmiany granic sołectwa Strzelce Wielkie i sołectwa Piaski poprzez wyłączenie części obszaru sołectwa Strzelce Wielkie i przyłączenie do obszaru sołectwa Piaski
 
Uprawnionych do konsultacji na dzień 01.06.2021 r. w sołectwie Piaski było 2 480 osób , w sołectwie Strzelce Wielkie było 297 osób
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiet i udzielenia odpowiedzi na pytanie :
1. Czy jest Pani/Pan za zmianą granic sołectwa Strzelce Wielkie polegającą na wyłączeniu z sołectwa Strzelce Wielkie części obszaru wsi Strzelce Wielkie i przyłączenie wyłączonego obszaru do sołectwa Piaski - wsi Piaski, ze zmianą obrębu ewidencyjnego Strzelce Wielkie na obręb ewidencyjny Piaski?.
2..Czy jest Pani/Pan za zmianą granic sołectwa Piaski polegającą na włączeniu do sołectwa Piaski-wsi Piaski, części obszaru sołectwa Strzelce Wielkie - wsi Strzelce Wielkie, ze zmianą obrębu ewidencyjnego Strzelce Wielkie na obręb ewidencyjny Piaski?
 Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych:
  Głosowało ogółem 56 osób, w tym:
- mieszkańcy sołectwa Piaski - 46 osób;
- mieszkańcy sołectwa Strzelce Wielkie - 10 osób.
 Głosowanie:
- liczba osób, które zakreśliły odpowiedź „Jestem ZA” – 51 osób;
- liczba osób, które zakreśliły odpowiedź „Jestem PRZECIW” – 1 osoba;
- liczba osób, które zakreśliły odpowiedź „WSTRZYMUJE SIĘ ”- 0 osób;
- liczba głosów nieważnych – 4 osoby – brak wymaganego podpisu 
W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.
 Konsultacje spełniły wymogi ważności : zgodnie z § 2 ust.6 Uchwały Nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Piaski z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Piaski ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.1657) – konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących.
Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Piaski.
WÓJT
/-/ Wiesław Glapka