[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Pojemniki na popiół


Dodano dnia 2021-12-02 09:28:55

Od 1 stycznia 2022 r. na terenie gminy Piaski obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołów i żużlu z palenisk domowych.

W związku z powyższym nie będzie można już wrzucać popiołu do pojemników na odpady zmieszane.
Popiół jest odpadem bardzo pylącym, który powoduje zanieczyszczenia na hali wyładowczej podczas rozładunku odpadów, a także w czasie dalszego procesu rozsortowywania odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka popiołów jest ważna, ponieważ odpad ten trafiając do pojemnika na popiół, może zostać poddany procesom zagospodarowania i stać się o wiele bardziej wartościowym pod względem ponownego odzysku.
Każda nieruchomość, na której powstaje popiół winna być wyposażona w specjalny pojemnik do gromadzenia popiołu.
Właściciel nieruchomości nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z zakupem takiego pojemnika, gdyż ma możliwość bezpłatnego nabycia od Gminy Piaski.
W najbliższych dniach sołtysi będą informować o terminie i miejscu odbioru pojemników.
UWAGA!!! Pojemniki są bezpłatne, a na jedną nieruchomość przysługuje jeden pojemnik.