Ogłoszenie o konkursie

Dodano 2018-03-26 15:43:51

W dniu 26 marca ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej


Przyznano dotacje na sport

Dodano 2018-02-26 14:48:34

Z a r z ą d z e n i e Nr 11/2018 Wójta Gminy Piaski z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.)

Czytaj dalej


Lista podmiotów

Dodano 2018-02-12 10:08:04

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2018 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 9 stycznia 2018 roku.

Czytaj dalej


Otwarty konkurs ofert

Dodano 2018-01-09 13:13:41

Zarządzeniem nr 2/2018 Wójt Gminy Piaski z dniem 9 stycznia 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj dalej


Przyznano środki

Dodano 2017-05-17 13:56:15

Z a r z ą d z e n i e N r 24 /2017 Wójta Gminy Piaski z dnia 17 maja 2017r. w sprawie : udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.)

Czytaj dalej


Lista podmiotów ubiegających się o dotację

Dodano 2017-04-25 08:56:14

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 23 marca 2017 roku.

Czytaj dalej


Otwarty konkurs ofert

Dodano 2017-03-23 08:42:54

Zarządzeniem nr 14/2017 Wójt Gminy Piaski z dniem 23 marca 2017 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Czytaj dalej


Przyznano dotacje na sport

Dodano 2017-03-08 13:06:29

Ponad 100 tysięcy złotych zostanie przekazanych w ramach otwartego konkursu ofert na sport w Gminie Piaski.

Czytaj dalej


Lista podmiotów ubiegających się o dotację

Dodano 2017-02-24 13:11:35

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2017 roku.

Czytaj dalej


Otwarty konkurs ofert

Dodano 2017-01-23 11:50:36

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Piaski z dnia 23 stycznia 2017 roku

Czytaj dalej


 << Następne   Poprzednie >>