Lista podmiotów

Dodano 2020-02-18 08:21:18

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 20 stycznia 2020 roku.

Czytaj dalej


Otwarty konkurs ofert

Dodano 2020-01-20 14:12:53

Gmina Piaski zaprasza organizacje poząrządowe do udziału w konkursie.

Czytaj dalej


Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty na projekty edukacji matematycznej

Dodano 2019-04-24 07:57:15

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz szósty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł.

Czytaj dalej


Przyznano środki

Dodano 2019-02-21 12:58:46

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.).

Czytaj dalej


Wyniki konkursów dla organizacji

Dodano 2019-02-04 15:07:29

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2019 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 stycznia 2019 roku.

Czytaj dalej


Otwarty konkurs ofert

Dodano 2019-01-02 15:06:56

Zarządzeniem NR 3/2019 Wójta Gminy Piaski z dnia 2 stycznia 2019 roku ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej


Informacja o aktualnych konkursach

Dodano 2018-09-06 07:03:13

Serwis WOKiSS dotyczący pozyskiwania środków zewnętrznych

Czytaj dalej


Program grantowy

Dodano 2018-07-23 09:13:25

W imieniu Fundacji Banku Zachodniego WBK mam przyjemność poinformować, iż rozpoczęliśmy nabór do programu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu.

Czytaj dalej


Przyznano dotacje organizacjom

Dodano 2018-05-08 15:44:26

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Czytaj dalej


Lista podmiotów ubiegających się o dotację

Dodano 2018-04-27 15:40:56

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2018 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26 marca 2018 roku.

Czytaj dalej


 << Następne   Poprzednie >>