OGŁOSZENIE

Dodano 2020-09-16 11:33:34

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2020-09-16 11:32:24

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Piaski obejmującego część obrębów: Grabonóg, Strzelce Wielkie, Lipie, Godurowo i Michałowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2020-08-07 14:02:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2020-02-28 08:24:18

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomość położoną w obrębie Drzęczewo, gmina Piaski powiat gostyński, województwo wielkopolskie

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2020-02-28 08:22:58

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomość położoną w obrębie Piaski, gmina Piaski powiat gostyński, województwo wielkopolskie

Czytaj dalej


Ogłoszenie

Dodano 2020-01-31 06:52:19

Wykaz nieruchomości położonych w Strzelcach Wielkich przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj dalej


Przetarg na dzierżawę gruntów w Piaskach

Dodano 2019-09-03 09:38:39

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkałych w Gminie Piaski na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej.

Czytaj dalej


Przetarg na dzierżawę gruntów w Michałowie

Dodano 2019-09-03 09:37:58

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkałych w Gminie Piaski na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej.

Czytaj dalej


Przetarg na dzierżawę gruntów w Lipiu

Dodano 2019-09-03 09:36:20

WÓJT GMINY PIASKI ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych zamieszkałych w Gminie Piaski na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej.

Czytaj dalej


Wykaz nieruchomości gruntowych -rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Dodano 2019-07-29 14:24:01

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski , przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj dalej


 << Następne   Poprzednie >>