Przyznano środki

Dodano 2019-02-21 13:00:02

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.).

Czytaj dalej


Skorzystaj ze wsparcia w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych!

Dodano 2018-07-23 10:29:57

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne a także mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia specjalistów w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

Czytaj dalej


Ostatni dzwonek dla stowarzyszeń zwykłych

Dodano 2018-05-04 11:25:12

Do 20 maja czas na dostosowanie stowarzyszeń zwykłych do nowych przepisów

Czytaj dalej


Konkurs grantowy

Dodano 2018-02-19 10:07:15

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4897/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2018.

Czytaj dalej


Stowarzyszenie Centrum PISOP z wielką przyjemnością zaprasza Państwa do udziału w Forum Ekonomii Społecznej

Dodano 2018-02-19 09:38:56

pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się 1 marca w godz. 10.00 – 14.00 w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego Lesznie.

Czytaj dalej


Otwarty konkurs ofert

Dodano 2018-01-09 13:14:32

Zarządzeniem nr 2/2018 Wójt Gminy Piaski z dniem 9 stycznia 2018 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj dalej


Roczny Program Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Dodano 2017-09-29 15:54:55

Współpraca samorządu z trzecim sektorem

Czytaj dalej


Lista podmiotów ubiegających się o dotację

Dodano 2017-04-25 08:56:48

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 23 marca 2017 roku.

Czytaj dalej


Ogłoszenie o konsultacjach

Dodano 2016-09-15 08:25:46

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Czytaj dalej


Szkolenie i pieniądze dla organizacji

Dodano 2016-06-01 13:14:35

Akademii Liderów Wolontariatu - bezpłatny kompleksowy cykl szkoleniowy kierowany do koordynatorów oraz liderów wolontariatu z całego subregionu leszczyńskiego.

Czytaj dalej


 << Następne   Poprzednie >>